Privacy Verklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons!

Darts Warehouse is gevestigd aan Wattstraat 8 2691 GZ 's-Gravenzande en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.dartswarehouse.nl
Wattstraat 8
2691 GZ
's-Gravenzande
+31 (0) 85 - 8223032

Durk van de Haar is de Functionaris Gegevensbescherming van Darts Warehouse. Hij is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die we verwerken.

Darts Warehouse verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

— Voor- en achternaam
— Adresgegevens
— Telefoon nummer
— E-mailadres
— Gegevens over uw surfgedrag op onze website.
— Internetbrowser en apparaat type.
— Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Darts Warehouse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

— Uw betaling afhandelen
— Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
— u te kunnen bellen of mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
— Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.
— Om goederen en diensten bij u af te leveren.
— Geautomatiseerde besluitvorming

Darts Warehouse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Darts Warehouse) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Darts Warehouse bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te behalen waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Darts Warehouse verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Darts Warehouse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Technieken die Darts Warehouse gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Darts Warehouse gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Darts Warehouse en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. We zullen zo snel mogelijk reageren. Darts Warehouse wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen.

Darts Warehouse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].